Tất tật về Faceboock marketing, 50 Eboock không thể bỏ qua

Nếu bạn làm và tìm hiểu về Faceboock marketing thì 50 Ebook này thật là giá trị cho bạn tìm hiểu. Tất tậ về Faceboock marketing tối ưu, quảng cáo, thuật toán của Facebook được mình chia sẻ tại link sau:

Download và xem tại đây: https://drive.google.com/folderview?id=0B0aEEOSvoFepYjR0SWt6QlhZRWs&usp=sharing

Chúc các bạn thành công nhé!

Leave a Reply