Tại sao phải có sổ thông thái và sổ biết ơn song hành cùng bạn?

Từ khi áp dụng mọi thứ với Duy đều thay đổi hoàn toàn

Cuộc sống, mối quan hệ và tiền bạc.

Điều đó đến từ cuốn sổ BIẾT ƠN và SỔ THÔNG THÁI.


sổ thông thái

Leave a Reply