Posts tagged with "Mindmap"

Phương pháp học tập đỉnh cao với sơ đồ tư duy Mindmap

Phương pháp học tập đỉnh cao với sơ đồ tư duy Mindmap
Tăng cường trí nhớ, phát triển khả năng sáng tạo với Mindmap. Khả năng sáng tạo và trí nhớ của Bạn sẽ tăng ít nhất 200% với sơ đồ tư duy. Để tạo được một sơ đồ tư duy một sách sinh động, và hiệu quả các bạn hãy tham khảo video sau đây. I. TẬP HỢP NHỮNG TỪ KHÓA Như mình đã nói, Mind Map được tạo thành bởi hầu hết các từ khóa (key word) nên...