Sách hay

Chia sẻ những cuốn sách hay nên đọc

Chia sẻ những cuốn sách hay nên đọc
Đầu tiên bạn phải biết bạn muốn gì, học gì và đọc gì? 1. Con người bạn muốn trở thành? 2. Tại sao bạn muốn trở thành con người như vậy? 3. Những kỹ năng bạn muốn có hoặc trở nên xuất sắc. Để áp dụng được phương pháp đọc nhanh một cách có hiệu quả thì bạn phải chọn được loại sách bạn đọc. Bản thân tôi có những loại sách mà tôi...