Phương pháp ghi chép đỉnh cao Sketchnote Video hướng dẫn

Phần lớn mọi người đi học rất nhiều nhưng không áp dụng được những kiến thức họ đã học. Lý do tại sao?
Có rất nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân quan trọng đó là họ đã quên những gì đã học.
Có rất nhiều người chép rất nhiều nhưng phần lớn họ không đọc lại những gì họ ghi chép. Và việc không ôn tập thì chỉ sau 1 tuần bạn chỉ nhớ được 10% kiến thức đã học. Vậy Bạn đã biết tại sao phần lớn mọi người đi học về không áp dụng được những kiến thức họ đã học chưa?
 Sketchnote
KHÔNG THỂ CÓ MỘT KẾT QUẢ MỚI NẾU HÀNH ĐỘNG VẪN NHƯ CŨ.
Vì vậy Bạn hãy áp dụng ngay phương pháp ghi chép đỉnh cao với Sketchnote để tăng cường trí nhớ và hiệu quả học tập.


Hướng dẫn sử dụng sketchnote

Leave a Reply