Phần mềm tự động hóa doanh nghiệp

 1. Phần mềm tăng like tương tác cho Facebook cá nhân
 • Link tải: Tại đây !
 • Bước 1: Cài Email, số điện thoại cho tài khoản facebook trước khi sử dụng phần mềm, tránh tình trạng khi facebook checkpoint tài khoản.
 • Bước 2: Bấm vào link rồi đăng ký tài khoản, điền đầy đủ thông tin cá nhân
 • Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống
 • Bước 4: Đăng nhập tài khoản facebook lên hệ thống
 • Bước 5: Đăng STT lên trang cá nhân là ok

2. Phần mềm tự động nhắn tin, đăng bài vào group

 • Link tải: Tại đây !
 • Bước 1: Bấm vào link rồi đăng ký thông tin
 • Bước 2: Link key phần mềm đây nhé: e4MRrAsgsiHcxvSakMliXGEwxIr8nyvh
 • Bước 3: Đăng nhập mã code và sử dụng phần mềm

3. Phần mềm tự động tìm, tham gia và đăng bài vào group

 • Link tải: Tại đây !
 • Bước 1: Bấm vào link rồi đăng ký thông tin
 • Bước 2: Đăng nhập và sử dụng phần mềm

4. Phần mềm tự động nhắn tin, mời hàng nghìn người tham dự sự kiện

 • Link tải: Tại đây !
 • Bước 1: Bấm vào link rồi đăng ký thông tin
 • Bước 2: Đăng nhập và sử dụng phần mềm

TẠO KÊNH YOUTUBE gm ail

https://www.youtube.com/channel_switcher?

 • UPLOAD VIDEO:

https://www.youtube.com/upload

 • MẶC ĐINH VIDEO YOUTUBE

https://www.youtube.com/upload_defaults

 

Leave a Reply