Cách vay thẻ ngân hàng vs hạn mức 100tr

Điều kiện cần
-CMND
– Email
– Vài trăm K nạp vào tk

Để đạt được hạn mức vay tới 100tr ta có 3 cách
C1- dùng visa có sẵn tín dụng trước đó của ngân hàng khác
C2- đơi 3 tháng lúc nào tk cũng có 2tr và nâng cấp dần(2tr sau 3 tháng dc vay 6tr)
C3- bỏ thằng vào 100tr (mượn, gom chung) sau đó rút ra sau để có thẻ. hãy chung nhau để vay từng thẻ 1

– 33tr bỏ vào 3 tháng thì đạt hạn mức 100tr
– 5tr trong 3 tháng sẽ dc hạn mức 15tr
=>hãy nâng từng mức tin dụng 1

Leave a Reply